Vasıta aksesuarlarındaki ÖTV değişti – Otomobil Haberleri

26.07.2022 16:06 Haber Deposu: Mehmet Ali Kantarcı OYDER(Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği) Başkanı Dr.Altuğ Erciş 26 Temmuz 2022 tarihinde gösterilen ÖTV Uygulama Genel Tebliğinde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri ile haksız rekabet yaratan oldukça mühim bir unsurun yürürlükten kaldırıldığını söylemiş oldu. Erciş şunları aktardı:
“Yeni vasıta alımlarında müşterilerimiz tarafınca talep edilen ve aksesuar adı altında toplanan tüm mal ve hizmetlerin satışı, geçmiş bildiri ile Yetkili Satıcılar tarafınca gerçekleştirilirse yasal düzenlemenin açık olmaması sebebiyle ÖTV matrahına dahil ediliyor ve hem aracın hem de mal ve hizmetlerin bedeli ÖTV oranında artıyordu. Yeni gösterilen bildiri ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonrasında yapılacak mal ve hizmetlerin satışı ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sıhhatli bir tecim ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir.Gerek direkt T.C. Gömü ve Maliye Bakanlığı ile gerekse de Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde bu haksız rekabet ortamına dikkat çekerek Yetkili Satıcılar ve müşterilerimiz aleyhine olan bu durumun düzeltilmesini müteaddit defalar talep etmiştik.2 Kıvanç duyduk
Müşteriler açısından da aynı ürüne değişik fiyat uygulamasını ortadan kaldıracak bu gelişmenin daha yararlı olacağına inandıklarını belirten Erciş,” Müşterilerimizin aksesuar kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere eşit şartlarda ulaşmasının önünü açacak bu uygulamanın haksız rekabeti ortadan kaldırmasını ve özgür rekabet şartları içinde bu ürün ve hizmetlere ulaşılmasını elde edecektir. Özgür rekabet ortamının naturel akışına aykırı olan bu durumun yeni bildiri ile değiştirilmesinden büyük kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

Son Dakika Haberler